Prodej a pronájem nemovitostí

Služby  

Zprostředkování prodeje nemovitostí včetně komplexního realitního servisu

Správa a pronájem nemovitostí 

Výkup nemovitostí

(Výkup nemovitostí je zvláště vhodný pro ty klienty, kteří z nějakého vážného důvodu (např. nákup nové nemovitosti, hrozící exekuce a jiné) nemají čas nebo nemohou prodávat svoji nemovitost klasickým prodejem.

Standartní postup prodeje nemovitosti se i v dnešní rychlé době časově pohybuje kolem tří měsíců. Za tuto dobu Vám může Vaše vysněná nemovitost utéct. Proto je někdy vhodnější jít raději cestou výkupu nemovitosti, který je mnohem rychlejší a pro Vás v danou chvíli nejefektivnější. Kontaktujte nás.)

Vyhotovení tržních ocenění nemovitostí pro vyřízení dědických a dalších řízení

(Jako certifikovaní realitní makléři s dlouholetými zkušenostmi na realitním trhu provádíme tržní posouzení nemovitostí v daném čase, např. pro dědické řízení, vyrovnání mezi spoluvlastníky při podílovém vlastnictví a další. Pro více informací nás kontaktujte.)

Zajištění technického a právního posouzení nemovitostí

Zajištění znaleckého posudku a průkazu energetické náročnosti (PENB)

Poradenství v daňové a právní oblasti

 

Etický kodex realitního makléře člena Asociace realitních kanceláří České republiky

Etický kodex realitního makléře nejsou pro nás jen prázdná slova, tak jak je to v mnoha případech u některých společností vidět, ale skutečně se jím řídíme.

 

  1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými  mravy,  stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami České republiky.
  2.  Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
  3.  Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
  4. Realitní makléř nesmí bez  souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
  5. Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky.
  6. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  7. Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny  (osob blízkých), či vlastní firmy,  pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
  8. Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.
  9. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, Asociaci realitních kanceláří České republiky, a tím i svoji osobnost.
  10. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

 

 

Aktuální nabídka nemovitostí